Κλιματική Αλλαγή

Κλιματική αλλαγή και η Συμφωνία των Παρισίων.

Δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων και που οδήγησαν.

Κλιματική αλλαγή και η συμφωνία των Παρισίων αποτελεί μιά συμφωνία μεταξύ 195 χωρών, που συμμετείχαν στη διεθνή διάσκεψη για το κλίμα. Έλαβε χώρα στις 12 Δεκεμβρίου 2015 στη Γαλλική πρωτεύουσα.

Οι διαπραγματεύσεις διήρκησαν δύο εβδομάδες και οι συμμετέχουσες χώρες υπέβαλαν ολοκληρωμένα εθικά σχέδια δράσης για το κλίμα. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2016  η εν λόγω συμφωνία είχε επικυρωθεί  από 55 χώρες που ευθύνονται για το 55% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων. Ωστόσο τον Ιούνιο του ίδιου έτους αποχώρησαν απο την Συμφωνία των Παρισίων οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Στόχοι

Ο στόχος της συμφωνίας, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2020, είναι να περιορισθεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Επίσης, να αποσυνδεθούν οι εθνικές οικονομίες από τον ορυκτό πλούτο. Η Συμφωνία των Παρισίων αποτελεί ενα συλλογικό σχέδιο δράσης ώστε να μην αυξηθεί η θερμοκρασία ακόμη περισσότερο αλλά και να συγκρατηθεί αρκετά κάτω απο τους 2°C. Στη συνέχεια θα υπάρξει περαιτέρω προσπάθεια ώστε να περιορισθεί στους 1,5°C.

Οι εκπομπές άνθρακα παγκοσμίως έπρεπε, μετά τη Συμφωνία των Παρισίων, να ξεκινήσουν να μειώνονται όσο το δυνατόν πιό σύντομα. Τα επίπεδα  του διοξειδίου του άνθρακα θα έπρεπε να είναι τόσα όσο να απορροφώνται από τα δάση. Οι χώρες δε θα εγγράφονταν σε ένα κοινό σύστημα παρακολούθησης των εκπομπών

Απαιτούμενα ποσά.

Αρχίζοντας από το 2020 όλες οι ανεπτυγμένες χώρες  θα πρέπει να προσφέρουν 100 δις δολλάρια ΗΠΑ ανά χρόνο ώστε να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να ενταχθούν και αυτές σε καθαρότερες πηγές ενέργειας. Ακόμα ίσως και να αντιμετωπίσουν καταστροφές που θα έχει επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Δεσμεύτηκαν επίσης οτι το ποσό αυτό θα αυξηθεί στο μέλλον.

Αντιδράσεις.

Ολες οι γνωστές σήμερα οργανώσεις, όπως η Greenpeace, η  WWF  και η World Resources Institute  έδειξαν ικανοποίηση με τη παραπάνω δέσμευση των κρατών για μείωση των εκπομπών αερίων και τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας.  Εξορκίζουν την ενέργεια απο τα ορυκτά καύσιμα και θεωρούν κρίσιμα τα επόμενα χρόνια ως προς την επίτευξη του στόχου της Συμφωνίας.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ίσως το πιό σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close