Κάμερα 2 / Δίκτυο Προμηθέας / Αθήνα / Ακρόπολη

Timelaps since yesterday morning: